ΔΑΠΕΔΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΞΥΛΙΝΑ DECK ΔΑΠΕΔΑ

Ανάλογα με τις Κλιματολογικές συνθήκες, την αλλαγή των εποχών, την υγρασία, τη διάβρωση που προκαλείται από το αλάτι, προκαλείται με το πέρασμα του χρόνου αλλοίωση στην  επιφάνεια, την οποία προτείνουμε να φροντίσετε ετησίως με ειδικό λάδι για ξύλινα δάπεδα Deck εξωτερικού χώρου.

Ο ήλιος δεν καταστρέφει τα Deck - Δάπεδα εξωτερικού χώρου. Απλώς ο ήλιος ή πιο σωστά η υπεριώδης ακτινοβολία του, καταστρέφει τα προστατευτικά χρώματα και βερνίκια που δεν επιτρέπουν στο Ξύλινο Δάπεδο - DECK να ανεβάσει την περιεχόμενη σ' αυτό υγρασία, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%.